سید مصطفی میرسلیم

میرسلیم گفت: مسئولان در زمینه معضل آلودگی هوا باید به جاى فرافکنى، اِشکال و تقصیر کار خود را صادقانه بشناسند و اعلام کنند و سپس با هماهنگى به چاره جویى بپردازند.

سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی به مساله آلودگی هوا پرداخت و برای رفع این معضل ۱۰ پیشنهاد ارائه کرد.

مشروح این یادداشت به شرح زیر است:

«در شکل گیرى آلودگى هواى تهران و شهرهاى بزرگ دیگر همه مسئولان باید، به جاى فرافکنى، اِشکال و تقصیر کار خود را صادقانه بشناسند و اعلام کنند و سپس با هماهنگى به چاره جویى بپردازند.

این مسئولان عبارتند از :

١- شهردارى و شوراى شهر که ناظر بر عملکرد شهردارى است بویژه در محدود کردن واگذارى تراکم و در جلوگیرى از صدور پروانه هاى بلند مرتبه سازى  و جلوگیرى از ازدحام ناشى از رفت و آمد به مراکز تجارى بزرگ …

٢- شوراى عالى معمارى و شهرسازى که وضع کننده ضوابط و تعیین کننده محدوده شهرى و مقدار مجاز بارگذارى جمعیتى بر مبناى طرح جامع است.

٣- سازمان محیط زیست که ازجمله نگاهبان مراعات مقررات محدودکننده آلاینده ها است.

۴- وزارت صنایع و معادن و تجارت که باید راهبردهاى تولیدى خودروسازان را که شامل تغییر تدریجى از خودرو شخصى به خودرو عمومى مى شود، به آنها ابلاغ و بر مراعات آن نظارت کند.

۵- وزارت راه و شهرسازى که باید مجرى سیاستهاى کلى نظام در زمینه ترابرى و در زمینه مسکن و شهرسازى باشد و نگذارد اولویت ترابرى عمومى با تأکید بر راه آهنى فداى منافع کوتاه مدت خودروسازان شود.

۶- وزارت نفت که باید اولویت استفاده از سوخت سبز یعنى گاز طبیعى را ضمن تأمین بموقع و جامع سوختهاى مایع (بنزین و گازوییل) بدون مواد آلاینده ، در عمل، با تقویت توزیع گاز طبیعى براى بخش ترابرى ، متناسب با نیاز بویژه در داخل شهرها ، رها نکند و با همکارى شهردارى در افزایش تعداد جایگاه ها به نتیجه برساند.

٧- نیروى انتظامى که باید سختگیرانه در باره برگه معاینه فنى خودروها و مقررات محدود کننده عبور و مرور رفتار کند و هیچ گونه اغماض و ارفاقى را روا ندارد مبادا سلامت عمومى فداى مطامع تعداد اندکى متخلف و متجاوز به حقوق شهروندى شود.

٨- دولت که بایست به کارت سوخت فقط از منظر اقتصادى نمى نگریست و آن را با توجه به شرائط بحرانى تقریباً دائمى آلودگى هوا،  ابزار مهم سهمیه بندى سوخت قرارمى داد تا با توجه به ظرفیت محدود زیستى شهر تهران ، توزیع سوخت را بویژه با استفاده از پیش بینى هاى اطلاعاتى سازمان هواشناسى ، به مقدار اضطرارى و آن هم با اولویت براى ترابرى عمومى محدود کند و  ناچار نشود، با خفت، نوجوانان را وادار به تعطیل کردن برخى یا همه فعالیتها و کاهش حضور در جامعه و مدرسه کند.

٩- خودروسازان که باید ضمن ارتقا کیفیت محصولات موجود خود به تولید خودروهاى دونیرو بها دهند و تولید دوچرخ هاى موتورى را منحصر به دوچرخ هاى برقى کنند و دیگر تولیدات خودروى را نیز به سمت برقى و دونیرو سوق دهند و حمایت نمایند

١٠- به جاى برباد دادن بیت المال در ساخت پلهاى دوطبقه در شهر که سریعاً به توقفگاه دوطبقه تبدیل مى شود ، خطوط راه آهن شهرى را، شهردارى با هماهنگى دولت توسعه دهند. ضمنا از تبدیل کاربرى فضاى سبز به مسکونى و ادارى  اکیداً خوددارى و جلوگیرى شود.

اینها بخشى از مهمترین اقداماتى است که اجراى آنها از کوتاه مدت تا بلند مدت را شامل مى شود و شروع جدّى آن موجب امیدوارى مردم و بعلاوه خصوصاً همکارى صمیمانه آنها مى گردد»

لینک کوتاه : https://mirsalim.com/d9GPv

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *