مهندس سیدمصطفی میرسلیم در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 از طرف حزب موتلفه اسلامی نامزد شد و با حضور و سخنان خود الگویی از نامزد حزبی را به نمایش گذاشت. مهندس میرسلیم با اقبال مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی توانست اعتماد آنها را جلب کند و به عنوان نماینده خانه ملت خدمت کند. وی ارتباط تنگاتنگ دارد و با موضع گیری ها به نفع آنها باعث دلگرمی جامعه شده است.

با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری 1400 گفتگویی با سیدمصطفی میرسلیم رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی انجام دادیم که در ادامه توانید آن را مطالعه کنید.

هشت سال فرصت سوزى شد

برای اداره کشور با حقایق و شرایطی مانند تحریم، مشکلات اقتصادی و کرونا چه برنامه هایی می توان ارائه داد؟

تحريم بايد دور زده شود و اين كار غيرممكنى نيست و اگر اين كار به صورت منسجم انجام گيرد هزينه هاى آن بسيار كاهش خواهد يافت. بدان منظور و براى موفقيت هرچه بهتر از افتادن در چاله هايى نظير فاتف(FATF) بايد پرهيز كرد. حل مشكلات اقتصادى در كشورى برخوردار همچون ايران نيازمند خودباورى است. دولت هاى يازدهم و دوازدهم روى مذاكره، به عنوان مائده اى آسمانى، حساب باز كرده بود و نه روى خودباورى ؛ بنابراين هشت سال فرصت سوزى شد و رشد منفى. با خودباورى مشكلات اقتصادى بهشيرينى حل مى شود ، البته هرچه در اين امر تأخير پيش آيد از شيرينى آن كاسته مى شود. در مورد كرونا اقدامى كه در سال گذشته بايد انجام مىگرفت و پيشنهاد اوليه وزارت بهداشت بود قرنطينه جدى بود كه دولت آن راقبول نكرد و همين امر موجب افزايش خسارت شد؛ موفقيتهاى نسبى كنونى هم بهنوعى ناشى از قرنطينه مكانى و زمانى است.

نشانى غلط دادن دولت

تصور شما از وضعیت کنونی ایران، فرصت ها، چالش ها و مشکلات آن چیست؟

فرصتها و قابليتهايى كه وجود دارد بسيار ارزشمند است ولى بهكارگيرى آنها كار هر دولتى نيست؛ وقتى مى بينيم كه امكان بسيار خوب سرمايه گذارى مردمى را براى توليد و اشتغال مولد، با كم درايتى به لجن مى كشند و به تهديد تبديل كنند چه توقعى مى خواهيد از چنين دولتى داشته باشيم؟ بسيارى از مشكلات موجود ناشى از سقوط ارزش پول ملى است كه در اين ابعاد در كشور ما سابقه نداشته و موجب فشار بسيار شديد بر دهكهاى اول تا ميانى شده است و در نتيجه مطالبات متعددى را از جانب گروههاى مختلف مردم مطرح كرده است. ريشه مجموع اين مشكلات به آشفتگى اقتصادى برمى گردد و اگر امروز دولت بخواهد به همه اين مطالبات برحق مردم پاسخ مثبت بدهد مواجه با كسرى بودجه هنگفتى خواهد شد كه آثار تورمى آتى آن كمر مردم را خواهد شكست. اين مشكلات به طور طبيعى در سال آينده رخ خواهد داد و نتيجه هشت سال ضعف شديد تدبير دولت است در اداره امور كشور و آن را به پاى تحريمها گذاشتن خطا و نشانى غلط دادن است.

دولت به مجلس بى اعتنايى نكند

راهکارهای برون رفت از مشکلات با توجه به ظرفیت های داخلی کدام است؟

مسلماً وجود مشكلات به مفهوم فقدان راه حل نيست؛ اين راه حل در دولت خلاصه نمى شود و نيازمند همكارى و همدلى دولت و مردم است و بدان منظور مردم بايد بتوانند از صميم دل به دولت اعتماد كنند. اگر واقع بين باشيم چنان انتظارى از مردم نبايد داشته باشيم ؛ پس بايد راه حلى را انتخاب كرد كه كمترين ضرر را در فاصله پايان عمر اين دولت و تشكيل دولت آينده متوجه مردم كند. با استفاده بهينه از امكاناتى كه خدا به ما داده است مى توان اين خسارت به مردم را به حد اقل آن رساند. در حال حاضر ظرفيت بسيار خوبى در مجلس وجود دارد و اگر دولت بر مبناى حسن نيت، از این ظرفيت استفاده كند مى تواند به راهحلهايى كه كمترين خسارت را به بار مى آورد نزديك شود ولى اگر دولت به مجلس بى اعتنايى كند و رئيس دولت تكبر ورزد، ساماندهى مشكلات مردم به عقب مى افتد.

مشکلات مردم راه حل دارد

با توجه به شرایط موجود و برآورد آینده کشور اولویت ها در راه برون رفت از بحران ها چیست؟

در حال حاضر گروههايى از مردم به فلاكت افتاده اند؛ قدم اول اين است كه نگذاريم آن گروهها مصيبت زده شوند و راه حل آن تأمين نيازهاى اوليه آنها به صورت كالا و با قطع دست واسطه هاى زائد است. اين كار ميسر است و نبايد بيش از اين به تعويق افتد. موفقيت آن مستلزم عدم سياسى كارى دولت و اقدام توأم با اخلاص است؛ ما در مجلس راه خوبى را براى شب عيد پيش بينى كرده بوديم تا كالاى مناسب و بسته بندى شده مستقيماً به دست مردم برسد ولى دولت به جاى همكارى به رقابت برخاست و كار را در توزيع يارانه نقدى خلاصه كرد. . .همه اين شرطها من ذكر مى كنم نشان دهنده مشكلات راه است و نشان دهنده بن بست نيست.

كمبود خودباورى كشور را فلج كرده است

برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه برنامههایی می توان داشت؟

راه نجات اصلى كشور در خروج از ركود با تشويق توليد و ايجاد امكانات اشتغال مولد است. ده سال است قانون رفع موانع توليد تصويب شده ولى در اجرا دولت موفق نبوده و در اين ده سال چه بسيار پيمانكاران كه ورشكسته شدند و كاركنانشان به خيل بيكاران پيوستند. قانون هدفمندى يارانه ها ناقص اجرا شد. اصلاح الگوى مصرف جدى گرفته نشد….ممكن است ما نيازمند اقدام جدى براى تنقيح قوانين باشيم ولى براى نجات كشور امروز كمبود قانون نداريم، كمبود اراده، اقدام و كمبود خودباورى كشور را فلج كرده است بويژه براثر ناديده گرفتن مقتضاى شايسته سالارى و مبارزه با فرآيندهاى فسادآفرين كه خصوصا در اين سالها اوج گرفته و رشد كرده است.

شايستگان متأسفانه به انزوا كشيده شده اند

با توجه به سابقه شما در نامزدی انتخابات ریاست جمهوری و شناخت از مشکلات محرومان و گروه آسیب پذیر برای حل مشکل معیشت آنها چه راهحلهای کوتاه مدتی پیشنهاد می دهید؟

رسيدگى به محرومان اولين قدم است كه بايد برداشته شود؛ به جاى پول پخش كردن بايد نيازهاى واقعى و اساسى مردم را برطرف كرد؛ به طور مستقيم و با حذف واسطه هاى زائد؛ آمار اين گروهها را داريم و بهراحتى مى توانيم التهاب اجتماعى را كاهش دهيم. حركت دوم كه بايد به موازات قبلى شروع شود رفع موانع توليد است. با اشتغال مولد، ثروت خلق مى شود و كشور به مسير طبيعى خود بر مى گردد؛ دولت آينده بايد از شايستگانى استفاده كند كه اين دو هنر را داشته باشند: هم دانش آن را داشته باشند و هم تجربه آن را و كم نيستند چنان افرادى كه متأسفانه در اين سالها بر اثر تنگ نظرى به انزوا كشيده شده اند.

نباید زحمات و صبوری مردم به هدر رود

برجام، پسابرجام، تحریم ها و تشدید تحریم ها از نظر شما در آینده چه جایگاهی در اداره کشور خواهند داشت و برای حل آنها چه میتوان کرد؟

براى من امروز روشن شده است كه اصل مذاكرات برجامى براى سوزاندن فرصتهاى ناب ما در اجرائى كردن سياستهاى اقتصاد مقاومتى بوده است؛ البته آن مذاكرات محاسنى هم داشت كه نبايد ناديده گرفت يكى از آنها آشنايى با ترفندهايى است كه براى سرگرم نگهداشتن ما ،آمريكاييها بهكار مى برند؛ خوشبينى ما در اين مذاكرات به ما خسارات هنگفتى وارد كرده است؛ فايده ديگر آن، رساندن نداى مظلوميت ما به گوش جهانيان بود كه در آن مقطع مذاكرات مؤثر بود ولى اكنون به فراموشى سپرده شده است و امروز شاهد تأثير منفى تبليغات مزورانه آمريكا و اروپا عليه ايرانيم؛ تحريمها نيز روشى بود كه آمريكا پس از كنارگذاشتن برجام با كمال كينه توزى تشديد كرد. راههاى دور زدن تحريمها براى ما مشخص است و بهويژه بايد دولت دقت كند با تن دادن به خدعههايى كه از حلقوم فاتف(FATF) بيرون مىآيد كار آمريكا را در تشديد تحريمها تسهيل ننمايد. پايمردى مردم شريف ما موجب خواهد شد هرچه زودتر پوزه آمريكا به خاك ماليده شود. نبايد به گونه اى اقدام شود كه نتيجه مشكلاتى كه مردم با صبورى تحمل كرده اند و زحماتى كه كشيده اند به هدر رود.

منتظر عذرخواهى عملى دولت آمريكا هستیم

باتوجه به اصل مذاکره در دیپلماسی جهانی و اهميت عزتمندى، نظر شما درباره مذاکره و راهبرد اجرایی سازی آن چیست؟

مذاكره با رقبا و مخالفان براى حل و فصل اختلافات روش پسنديده اى است لاكن به اين دستاورد تاريخى بسيار گرانقيمت كشورمان نبايد بى اعتناء باشيم. ما فهميده ايم كه منظور آمريكا از مذاكره ، تبادل نظر از موضع برابر براى رسيدن به راه حل منطقى و مقبول نيست؛ كلاً آنها در ادامه روشهاى استكبارى خود و اين كه همواره دولتمردان كشورهاى ديگر را در مقابل خود خاضع ديده اند، اعتقادشان اين است كه ايرانيان نيز در مقابل آمريكا دو زانو بزنند و سر تسليم فرودآورند. گويا نسبت به آثار جهانى انقلاب اسلامى ايران مى خواهند خود را به تغافل بزنند و لذا اميدى به پيشرفت در مذاكرات وجود ندارد؛ تمام شواهد نشان مىدهد كه تغيير دولت در آمريكا هيچ تحولى در سياست خارجى آنها نسبت به انقلاب اسلامى و عزتمدارى جمهورى اسلامى ايران ، پديدار نكرده است؛ حق مردم ما اين است كه آمريكا ضمن پوزش خواستن از محضر ملت شريف ايران به دليل بى حرمتى هايى كه در ده سال گذشته بهويژه نسبت به ما روا داشتهاند و نيز جبران واقعى خساراتى كه به همان مناسبت بر ما وارد كرده اند ، خود را آماده كنند براى بازگشت به تعهداتشان بدون اتلاف وقت و تجاهل؛ جمهورى اسلامى ايران راهبرد شفافى براى آينده دارد و منتظر عذرخواهى شفاهى وعملى دولت آمريكا براى نشان دادن پايبندى نسبت به تعهدات رسمى جهانى است.

الگو گرفتن از سبك زندگى اهل بيت پيامبر(ص)

برای اصلاح و توسعه کشور در حوزه فرهنگ، سیاست،امنیت،هنر،سلامت و…آیا می توان برنامه جامع،کاربردی و عملیاتی ارائه کرد؟

توجه همه مسئولان بايد به اين نكته معطوف شود كه دشمنان ما به يورش بىامانى عليه ارزشهاى انقلاب و فرهنگ كشور ما و تدين مردم و وحدت و يكپارچگى آنها در چهل سال گذشته ، مبادرت ورزيده اند ؛ آنها خوب تشخيص داده اند كه نقطه قوت ما در اعتقادات ما و عزم ملى براى حفظ آن اعتقادات و همبستگى ميهنى ما است و لذا طراحى گسترده و متنوعى را با بهكارگيرى تمام امكانات فنى پيشرفته در صحنه تبليغات تخريبى و بهويژه در فضاى مجازى ، دنبال مى كنند و هيزم اين آتش را نيز صهيونيستها گردآورى مى كنند. برنامه ما بايد بر محور معنويت و تدين و الگو گرفتن از سبك زندگى اهل بيت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم ، باشد. دنبال كردن اين خط است كه توأم با خودباورى امكان پيشرفت كشور و رستگارى مردم شريفمان را فراهم مى كند.

مخالفان تحزب

نظر شما درباره نامزد حزبی چیست و بابقیه نامزد ها چه تفاوت و یا ارجحیتی دارد؟

اساساً هيچ مردم سالارى به مفهوم امروزين كلمه در دنيا نمى تواند شكل گيرد و دوام آورد مگر به اتكاء وجود احزاب ، البته به عنوان شرط لازم. كسانى كه ديد منفى نسبت به احزاب دارند چند دسته اند: ١مخالفان مردم سالارى ؛ راه رشد مردم براى به دست گرفتن اداره امور جامعه خودشان ، داشتن تشكل است براى دستيابى به آگاهى سياسى لازم و شناختن خود و قابليتهاى خود و ياران و همكاران خود به لحاظ نقاط قوت و ضعف ٢خودكامگان؛ آنها مخالف حزب نيستند ولى حزب را ابزارى براى دستيابى به منويات جاه طلبانه و نفسانى خود مى خواهند و لذا احزاب با بينش آنها هيچگاه كاركرد رشد دهنده و پيشرفت دهنده به مردم نخواهند داشت و در واقع چنان احزابى دست نشانده و فرمايشى خواهند بود. ٣ضربه خوردگان از احزاب؛ آنها كسانى اند كه مسئول شكستهاى سياسى خود را وجود حزب مى بينند و لذا چنان وجودى را برنمى تابند و از آن رو از تحزب كلا بدگويى مى كنند چون تحزب را مانع به قدرت رسيدن خود يا دوام قدرت خود مى بينند. ٤راحت طلبان؛ آنها اعتقاد دارند كه راه حل حزبى طولانى و پردردسر و نتيجه آن هم نامعين است و مى خواهند يكشبه بر اريكه قدرت بنشينند و حكمفرمايى كنند.

ویژگی های نامزد حزبی

آرى واقعاً اگر حزبى بخواهد مؤثر باشد بايد سازماندهى داشته باشد و كار خود را بر مبناى گزينش پايه گذارى كند تا از نفوذيها ضربه نخورد ؛ بايد به آموزشهاى سياسى و مديريتى اولويت دهد؛ بايد به تجربه كار جمعى اهميت بدهد؛ بايد روش مبادله نظر و نقد را تمرين كند؛ بايد اهل تعامل و گفتگو باشد؛ بايد بتواند تحمل اكثريت بكند؛ بايد براى استقلال عمل ارزش قائل شودو اينها نيازمند سالها زحمت كشيدن و خون دل خوردن است. به شرط لازم توجه دادم و خوب است شرط كافى موفقيت نظام مردم سالارى را هم يادآورى كنم كه جنبه اعتقادى دارد و درمورد ما دينى بودن مردمسالارى است؛ اين موضوع دينى بودن شرط كافى است البته دين حقّ و محور قراردادن آن در همه امور فردى و اجتماعى. يكى از اهداف جريانات دين گريز يا مشوق دين گريزى همين جلوگيرى از رشد سياسى افراد جامعه به صورت منسجم در قالب احزاب است . بدين ترتيب معلوم مىشود نامزد واقعى حزبى خودكامه و خودپسند و خودرأى و متكبر و بد اخلاق نيست: او بلد است حق را بپذيرد و بدان اذعان كند و از آن شادمان شود؛ او از رأى نياوردن مأيوس و رنجيده خاطر نمى شود ؛ او يادگرفته است كار جمعى كند و در كار جمعى از خود سعهصدر نشان دهد؛ ضمن احترام به مردم و در خدمت آنها بودن بلد است از ابتكارها و پيشنهادها و همكاريهاى آنها در جاى درست و زمان درست استفاده كند. او در درجه اول اهل مشورت است و در نهايت اهل توكل.

جوانگرايى در حزب يعنى جانشين پرورى

تشکیل دولت حزبی آیا مکمل دولت جوان و حزب اللهی است یا اینکه مانع آن است؟

جوانگرايى در حزب يعنى جانشين پرورى و الا حزب منقرض مى شود. با حفظ ويژگى جوانگرايى همواره ميسر است هيئت همراه و متخصص در حزب گردهم آيند و براى آينده كشور و نظام و اجتماع مبادله نظر و تصميم گيرى كنند و تا آنجا كه دراختيار خودشان است در جامعه اى محدود تمرين مديريت سياسى بنمايند؛ اگر مبانى حزب دينى باشد جمع همكاران حزب اللهى مى شود؛ اين ويژگيها لازمه همديگرند و نه مانع براى هم و وجود آنها باعث شيرينى كار حزبى و دوام آن مى شود و نه توقف آن. حزبى كه در آن در رده هاى مختلف جانشين پرورى بهوجود نيامده باشد پژمرده مى شود و از كارآيى مى افتد.

لینک کوتاه : https://mirsalim.com/qR53Q

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *