سيد مصطفى ميرسليم سال گذشته رئيس محترم مجلس سفرى به استان خوزستان انجام دادند كه پس از آن ، ضمن اذعان به فوائد چنان سفرهايي ، اين جانب نكاتى را براى افزايش بهره ورى سفرها تقديم ايشان نمودم. از جمله اشاره كردم به ضرورت مشخص بودن راهبرد سفر هاى استانى رياست مجلس با توجه به وظائف مهمى كه بر عهده مجلس است. امروز در سايه شرائط شبه بحرانى كه در خوزستان بوجود آمده و نظائر آن هم كم و بيش در برخى ديگر از استانها زمينه دارد، بهتر مى توان بر آن ضرورت راهبردى تأكيد كرد؛ در هر استان ، قبل از سفر بايد به عنوان اقدام كلان نظارتى مجلس، بدقت مشخص كرد كه عملكرد دو قانون مهم برنامه و بودجه چگونه بوده و تا چه حد در حل مشكلات استان مؤثر بوده و مسائل مبتلابه مردم را حل كرده است و سپس در بررسى تحليلى، علل و عوامل مؤثر بر عملكردها را شناسايى كرد و آنگاه به پيش بينى آينده كوتاه مدت و ميان مدت روند موجود كه ممكن است نوعى بحرانزايى را در پى داشته باشد، پرداخت و طرحوارهاى را براى پيشگيرى از بحران با همكارى كميسيونهاى مجلس تدوين نمود و نهايتا مبادرت به برگزارى سفر ميدانى با حضور نمايندگان استان در مجلس و دعوت از مسئولان مستقيم و مديران درگير در اجراى طرحواره ، اقدام نمود و در نشستهاى معين استانى به تكميل طرحواره با توجه به شرائط واقعى حاكم بر استان و اصلاحات لازم پرداخت. در اين نشستها حتما غير از مديران دولتى بايد از بخش خصوصى و مردم نهاد ها نيز البته با ارسال اطلاعات وگزارشهاى قبلى، دعوت شود و از همفكرى و مشاركت آنها براى مهيا كردن شرائط اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى اقدامات استفاده نمود.

ان شاءالله با همت هيئت رئيسه رسيدگى به كمّ و كيف سفرهاى قبلى و نيز برنامه سفرهاى آينده انجام گيرد تا از بروز حالات اضطرارى كه همواره هزينه آن بيش از اجراى چنان طرحواره هايي است، جلوگيرى شود.

لینک کوتاه : https://mirsalim.com/NF2ds

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *