خمینی رفت

بسم الله الرحمن الرحیم

 خمینی کسی بود که خود را شناخته بود ، دنیا را شناخته بود ، خدا را شناخته بود.

خمینی کسی بود که فهمیده بود خدا از او چه می خواهد : تکلیف خود را تشخیص داده بود.

خمینی شیطان را شناخته بود، استکبار را شناخته بود ، دنباله های استکبار را شناخته بود؛ او دشمن تکامل بشریت را شناخته بود.

خمینی مطیع پیامبر بود، شیعۀ علی بود، پروردۀ مکتب اهل بیت بود.

خمینی مردم را شناخته بود، استضعاف را شناخته بود، آثار جهل و نفاق و ستم را شناخته بود.

خمینی به قابلیتی که خدا در بندگانش به ودیعت نهاده آشنا بود و می دانست با هدایت به سمت نیکی و پاکی، چگونه مردم می توانند خود را از بندهای اسارت بار ظلم برهانند و به آزادی نجات بخش از پلیدیها و خرافات و جهل و تباهی دست یابند.

خمینی توانست از خود و زندگی خود و رفتار و گفتار خود به ما و همۀ جهانیان الگو دهد و مردم شیدای حق و عدل را شیفتۀ خود کند.

خمینی توانست قیام کند و مردم به پاخاسته را رهبری کند و آنها را از سرسپردگی و خفت و تسلیم به طاغوت برهاند و به راه کرامت انسانی هدایت کند.

خمینی قدرت معنویت را در دوران جاهلیت جدید و حکمفرمایی نفسانیات اثبات کرد و وجدان ما را از فراموشی نسبت به عنایات الهی به در آورد و اقتدار معنوی ما را به ابر قدرت های شیطانی شناساند.

خمینی به ما سفارش کرد از یاد خدا غافل نشویم تا آنچه به لطف خدا بدست آورده ایم دوام یابد و فروزان بماند و متصل شود به قیام منجی بشریت.

او از میان ما رفت …آیا ما به عقب باز می گردیم؟

سید مصطفی میرسلیم

14 خرداد 1396

لینک کوتاه : https://mirsalim.com/BR6y8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *