میرسلیم

دولت بايد بگويد در اثر كاهش مشاركت عمومى و در مواردى اعمال مديريت غير متدين و غير انقلابى و بويژه بها ندادن به نظارت مردم، مفاسدى در زمينه هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى گريبان كشور را گرفته است كه در تاريخ سابقه ندارد.

سید مصطفی میرسلیم– سال نو با پيام مقام معظم رهبرى آغاز شد و سياسيون دست اندر كار نظام، طبق معمول براى آن كه از قافله عقب نيفتند، هركدام به نوعى موضع گرفتند تا نشان دهند مطيع محض و مجرى دقيق سفارش هاى رهبرى خواهند بود.

هيچ آينده اى گسسته از حال و گذشته نيست. برطرف كردن اشكالات امروز كشور و ترسيم آينده اى اميدبخش بايد براى هر مجرى صادق مبتنى بر نگرش نقادانه به عملكرد خودش باشد و نشان دهد كه اشتباه يا نقص خود را فهميده و به دنبال توجيه آن نيست ؛ نشان دهد كه از گذشته عبرت گرفته و درك كرده چگونه بايد علاج كند و با كنارگذاشتن مسير انحرافى ، راه درست را به كمك افراد درست و به شيوه درست بپيمايد.

دولتمردان محترم ما امروز بايد اعتراف كنند كه اتخاذ سياست كاهش تورم به روش سخت تر كردن معيشت مردم بويژه طبقات محروم و ضعيف، هرچند سرعت افزايش گرانى هاى كمرشكن را كندتر كرد اما به قيمت از نفس انداختن ضعفا و تشديد ركود و بيكار ماندن جوانان و كاهش رغبت سرمايه گذاران تمام شد و بسيارى از كارگاه هاى توليدى براى هميشه ورشكسته و بسته شدند و صدها هزار جوان با استعدادى كه تحصيلات خودشان را مرهون استفاده از بودجه و امكانات كشور بودند، ناچار و در جستجوى كار و آينده اى روشن ، روانه ديار بيگانگان شدند؛ همان بيگانگانى كه دولت چشم اميد به وفاداريشان به نتايج مذاكرات دوخته بود ولى بارها در گذشته دور و نزديك ، اثبات كرده اند خيرخواه مردم ما نبوده و دوستدار جمهورى اسلامى ايران نيستند ؛ همانها كه با تطميع، دام گسترانده و طراحى كرده اند تا با تهى كردن كشور ما از نيروهاى جوان و مستعد و تحصيلكرده و متخصص ، و متقابلاً به خدمت گرفتن آنها در اجراى برنامه هاى خودشان فاصله ما را ، به دليل معطل و راكد ماندن در ميدان پيشرفت ، از ديگر كشورها بيشتر كنند.

كيست كه امروز مدعى شود دولت يازدهم هيچ كار نكرده است ؟ هركس چنان ادعايى داشته باشد بسيار بى انصافى كرده است. حتماً در چهار سال گشته و هر سال با بودجه چند صدهزار ميليارد تومانى كارهايى انجام گرفته و مفيد هم بوده است. اينها البته دستاوردهاى دولت در اجراى سياستهاى خودش است كه حاصل جمع آن امروز هيچ كس ، حتى دولتمردان و هواخواهان متعصبشان، را راضى نمى كند. دولت بايد صادقانه بگويد مجرى سياست هاى اقتصاد مقاومتى ابلاغى در بهمن ماه ١٣٩٢ نبوده و آن دستاوردهاى مثبت ولى ضعيف خود را به حساب اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى گزارش ندهد.

امروز دولت بايد صادقانه به مردم بگويد چگونه براثر فقدان كارآمدى و مديريت ناشايست نتوانسته است در جهت تحقق اهداف چشم انداز موفق شود و متأسفانه سياست هاى اصل ٤٤ را با همان اجراى نادرست و انحرافى گذشته ادامه دهد؛ دولت بايد بگويد در اثر كاهش مشاركت عمومى و در مواردى اعمال مديريت غير متدين و غير انقلابى و بويژه بها ندادن به نظارت مردم، مفاسدى در زمينه هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى گريبان كشور را گرفته است كه در تاريخ سابقه ندارد.

امروز كه بيش از دو ماه از فرصت فعاليت دولت يازدهم باقى مانده نبايد با سخنرانى و نامه نگارى و تظاهرات انتخاباتى ، وعده هاى سر خرمن براى سال ١٣٩٦ به مردم و رهبرى بدهد؛ بايد با راستى و درستى تمام عيار كارنامه چهار سال گذشته خود را تجزيه و تحليل و نقادى كند تا معلوم شود چه نواقصى در فعاليتها وجود داشته و بنابراين بر مبناى سياست هاى اقتصاد مقاومتى چگونه مى توان از مخمصه رهايى يافت : هيچ كس بهتر از خود دولتمردان به نيات و حقيقت عملكرد دولت يازدهم آگاه نيست و اگر دولت در انتقاد از خود با مردم صادق باشد ممكن است بتواند بخشى از اعتماد عمومى را به خود جلب كند ؛ اگر هم دولت ديگرى سر كار آمد مى داند به كجا نبايد اتكاء كند و از تكرار اشتباه هاى گذشته بپزهيزد و راه خير و صلاح امت را بپيمايد. در هر حال فراموش نكنيم وجدان مردم آگاه است و هر كس بدان توهين كند خود را بر باد فنا داده است. راه نجات از ايستگاه صدق مى گذرد.

لینک کوتاه : https://mirsalim.com/XIVro

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *