سید مصطفی میرسلیم

اقلیت ضعیف کمتر از ٥٪‏. در این حالت باید از سیاست‌هاى اقلیت که از منطق قوى برخوردار است استفاده شود تا اقلیت احساس نکند خفه شده است و در حالت یأس با خروج از صحنه زندگى سیاسى قرارنگیرد تا به معارض تبدیل نشود؛ در همه حال اکثریت موظف است اقلیت را متقاعد کند.

سید مصطفی میرسلیم- حفظ حرمت قاعده اکثریت در حکومت‌هاى مردم‌سالارى از مهمترین اصول است؛ هرگونه تعرض بدان، آغاز یک فتنه و مصیبت سیاسى براى جامعه تلقى مى‌شود. مردمسالاری‌هایی قویترند که بهتر توانسته‌اند مراعات این قاعده را به کمک نهادهاى مقتدرى تضمین کنند اما غیر از روش‌هاى نهادینه، اعمال برخى شیوه‌هاى مدیریت سیاسى موجب ثبات مردم‌سالارى و افزایش کارآیى آن مى‌شود که مهمترین آن شیوه‌ها به نحوه تعامل با اقلیت برمى‌گردد که در همه حال باید بدون تصفیه سیاسى باشد یعنى از طرد رسمى و حذف عملى اقلیت رقیب و سرکوب آنها باید خوددارى شود:

⁃ حالت اول: اقلیت نزدیک پنجاه درصد. در این حالت اکثریت ابعاد شکننده دارد و اگر بخواهد جلب همکارى نکند دوام نمى‌آورد و در صحنه عمل موفق نمى‌شود پس باید اولاً از سیاست‌هاى اقلیت که همراه با راهبرد اکثریت است، استفاده تمام عیار بکند و ثانیا کارگزارانى را از اقلیت که با بینشى میهنى آمادگى شروع یا ادامه خدمت دارند بکار گیرد و به این هر دو اقدام تظاهر کند تا از التهاب‌هاى اجتماعى پرهیز شود.

⁃ حالت دوم: اقلیت معتنابه. در این حالت باید به آن دسته از سیاست‌هاى اقلیت که مخالف با راهبردهاى اکثریت نیست اعتنا شود و متناسباً از کارگزاران اقلیت که قصد مقابله یا تضعیف اکثریت را ندارند استفاده شود.

⁃ حالت سوم: اقلیت ضعیف کمتر از ٥٪‏. در این حالت باید از سیاست‌هاى اقلیت که از منطق قوى برخوردار است استفاده شود تا اقلیت احساس نکند خفه شده است و در حالت یأس با خروج از صحنه زندگى سیاسى قرارنگیرد تا به معارض تبدیل نشود؛ در همه حال اکثریت موظف است اقلیت را متقاعد کند.

لینک کوتاه : https://mirsalim.com/8y4WC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *