سيد مصطفى ميرسليم

شوراى عالى انقلاب فرهنگى در طول عمر با بركت خود ، غير از كمك به پيشبرد امور جارى دستگاههاى علمى و فرهنگى كشور، منشأ تدوين و تصويب طرحهاى مهمى بوده است؛ بدان منظور بررسي هاى كارشناسانه اى در دبيرخانه آن شوراى عالى با همكارى دستگاههاى اجرائى و با دعوت از متخصصان و صاحب نظران انجام گرفته است كه در ابتدا منجر به شناخت دقيق ابعاد مشكل يا ضعف در زمينه هاى علمى و پژوهشى و فرهنگى شده است.

 

اين قدم در هر حال ارزش ذاتى دارد چون گامى است كه براى شناخت درست جامعه خود و كاستيهاى آن برداشته شده است. اما دبيرخانه بدان بسنده نكرده و مبادرت ورزيده به تهيه پيشنهاد مصوبه هايى دقيق و كاربردى براى شوراى عالى انقلاب فرهنگى.

 

بررسى و تدوين پيشنهاد و سپس طى مراحل تصويب آن طرح هاى اساسى اغلب چندين ماه و گاهى بيش از يك سال وقت نياز داشته است. با توجه به اين كه جلسات شوراى عالى علنى نيست، اظهار نظر اعضاء شوراى عالى خالى از شائبه هاى عوامزدگى و تأثير گرايشهاى سياسى ناپايدار مبرا است. مصوباتى نظير سياستهاى فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، طرح عفاف و حجاب، سياستهاى علمى و پژوهشى و فناورى، مهندسى فرهنگى و نقشه راه علمى كشور از آن جمله است.

 

امروز فرصت آن فرارسيده است كه شوراى عالى به بررسى و ارزيابى كمّى و كيفى اجراى آن مصوبات بپردازد. متأسفانه در مقام عمل دستگاههاى اجرايى نتوانسته اند خود را براى اجراى كامل مصوبات تطبيق دهند و آن مصوبات مفيد را در برنامه هاى خود منظور كنند و راه كار هاى عملياتى مناسب را براى آنها اتخاذ كنند. به نظر مى رسد آسيب شناسى عدم اجرا يا اجراى ناقص آن مصوبات بايد در دستور كار دبيرخانه شوراى عالى قرارگيرد.

 

ان شاءالله از چنان اقدام نظارتى كه برازنده شوراى عالى است ، دلائل ضعف در اجرا يا توقف مصوبه مشخص گردد و براى اصلاح فرآيند اجراى مصوبات شوراى عالى نيز تدبير مناسبى انديشيده شود.

لینک کوتاه : https://mirsalim.com/MF4AA

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *