نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: اگر شفافیت باشد جلوی بسیاری از انحرافات گرفته می شود.

«سید مصطفی میر سلیم» رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: اگر اهالی خانه ملت موفق شوند در خود مجلس به لحاظ نمایندگی و رفتار شخصی شفافیت کامل را از خود ابراز کنند این می تواند سرمشق بسیار خوبی برای تمامی مسئولان اجرایی کشور باشد.

وی اظهار داشت: زمینه اولیه شفافیت اقتصادی و مالی از نظر فردی است به هر ترتیب باید معلوم شود درآمدهای افراد از کجا و به چه میزان است تا بتوان جلوی انحراف ها و فرار های مالیاتی را گرفت.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: برخی اشخاص در جامعه درآمدهای هنگفتی دارند اما حاضر نمی شوند این درآمدها را شفاف کنند چون می دانند اگر شفاف کنند باید مبالغ معتنابهی مالیات پرداخت کنند.

وی در ادامه افزود: این در حالی که همه افراد می دانند مالیات دادن به نفع جامعه و کشور است.

میر سلیم اظهار داشت: حقوق بگیران در کشور قبل از دریافت حقوق مالیات آنان کسر می شود، وضعیت مشاغل آزاد این طور نیست.

وی ادامه داد: این مشاغل از قبل از انقلاب دارای دو دفتر بوده اند و این رویه همچنان به قوت خود باقیست.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: این بساط باید در جمهوری اسلامی برچیده شود.

وی افزود: برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید شناسایی دقیقی از درآمدها و به یک معنا شفافیت لازم در این زمینه صورت گیرد.

میر سلیم اظهار داشت: نکته دیگر شفافیت اقتصادی و مالی از نظر گروهی است.

وی تصریح کرد: احزاب، گروه ها و تشکل های مختلف سیاسی دور هم جمع و برای رسیدن به قدرت سیاسی هزینه می کنند از این رو باید مشخص شود این هزینه ها از چه محلی تأمین می شود.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: متأسفانه روش های ناپسندی در جمهوری اسلامی رایج شده که از این طریق آرای نمایندگان در مجلس خریداری می شود.

وی افزود: شوربختانه این خرید رأی هم در پای صندوق رأی و هم در مجلس اتفاق می افتد.

میر سلیم بیان داشت: کار خرید آرای نمایندگان خیلی صریح در مجلس انجام می گیرد و برخی نمایندگان رأی خود را حراج می کنند.

وی ادامه داد: برخی اشخاص نظر نمایندگان را با جذابیت های مالی جلب تا آرای آنها را به سمت خود متمایل کنند.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: این رفتارها برای مردم سالاری خیلی خطرناک است و به یک معنا آینده مردم سالاری را تهدید می کند.

وی به رادیو اقتصاد گفت: روش های جلب آرای نمایندگان باید بهطور کامل و شفاف مشخص شود.

میر سلیم بیان داشتبرخی از دولتمردان بوده اند برای جلب آراینمایندگان و همچنین پس گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص واستیضاح جذابیت های مالی از خود نشان می دادند تا آرای نمایندگانرا بخرند و این کار را می کردند.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس یازدهم گفتاگر شفافیت باشد جلوی بسیاری از انحرافاتگرفته می شود.

وی یادآور شدمجلس یازدهم با تمام قدرت در راستای شفاف سازیامور گام های بلند و اساسی برخواهد داشت تا این گونه کارهای غیرشفاف و ناپسند در کشور انجام نشود.

لینک کوتاه : https://mirsalim.com/YCsIE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *