روز طبیعت

سرعت کویرزایى در کشور ۶٠ برابر سرعت بیابان زدایى است؟ با این که نزدیک ٨ میلیون هکتار از اراضى کشور در ٩۶ شهرستان کانون بحرانى را تشکیل مى دهند فقط ١١٪‏ از بودجه پیش بینى شده در برنامه پنجم به مقابله با فاجعه گرد و غبار و مهار آن اختصاص یافته است.

سید مصطفی میرسلیم تقارن روز طبیعت و روز جمهورى اسلامى را گرامى مى داریم؛ جمهورى اسلامى ایران افتخار مى کند که یکى از اصول قانون اساسى اش به محیط زیست اختصاص دارد : اصل پنجاهم.
آیا امروز ما ایرانیان مانند آبا و اجدادمان قدر منابع طبیعى تجدیدشونده را مى دانیم؟
آیا در شناخت و حفاظت از آب و خاک و ذخائر زیستى گیاهى و جانورى کشورمان با توجه به تنوع ارزشمند و خدادادیش کوشاییم؟
آیا مى دانیم در گذشته بیشتر نقاط غیر کویرى کشور از پوشش جنگلى یا مرتعى برخوردار بوده است ولى متأسفانه امروز براثر ناشکرى ها ، بیش از ۶٠٪‏ جنگلهاى کشورتخریب شده و روزانه ۴٠ هکتار جنگل زدایى رخ مى دهد؟
آیا مى دانیم سالى ۴٠٠ هزار هکتاراز اراضى حاصلخیز کشور دستخوش فرسایش مى شود و با این روند تا سى سال آینده دیگر چیزى به عنوان مرتع و جنگل نخواهیم داشت؟ خسارت سالیانه بیابان زایى در کشور بیش از هزار میلیارد تومان است.
آیا مى دانیم گذشتگان ما براى حفظ منابع آب زیرزمینى و بهره بردارى تجدیدپذیر آن قنات هایى ایجاد کردند که شبکه آن در جهان مشهور و بى نظیر است و طول برخى از آنها به ٧٠ کیلومتر مى رسد ولى امروز با حفر چاه هاى عمیق مجاز و غیر مجاز و بهره بردارى ناپایدار از سفره هاى زیرزمینى و الگوى نامناسب کشت ، بزرگترین تهدید را متوجه ذخائر زیرزمینى آبى کرده ایم و بسیارى از سفره هاى زیرزمینى ما براثر فرو نشست زمین براى همیشه نابود شده است و دیگر قابلیت تجدید ندارد؟
آیا مى دانیم که دلیل اصلى پدیده گرد و غبار از بین رفتن پوشش گیاهى و بیابان زایى است که هر سال بر وسعت آن افزوده مى شود زیرا سرعت کویرزایى در کشور ۶٠ برابر سرعت بیابان زدایى است؟ با این که نزدیک ٨ میلیون هکتار از اراضى کشور در ٩۶ شهرستان کانون بحرانى را تشکیل مى دهند فقط ١١٪‏ از بودجه پیش بینى شده در برنامه پنجم به مقابله با فاجعه گرد و غبار و مهار آن اختصاص یافته است؛از عوامل مهم پدیده ریزگردها کاهش پوشش گیاهى و چراى بى رویه و خارج از ظرفیت دام ها در مراتع رنجور کشور و نیز برهم زدن توزیع آب در دشت هاى پایین دست رودخانه ها ، به دلیل احداث سدها در بالادست بدون جامع نگرى ، برمبناى دید محدود استانى یا حتى کشورى و بدون توجه به آثار مخرب منطقه اى آن است؛ نظیر آنچه نزد همسایگان ما بر سر دجله و فرات در سر شاخه هاى آنها رفته است و باعث تشدید بیابان زایى به دنبال برهم خوردن تعادل هاى طبیعى شده است.
آیا مى دانیم به دلیل زایل شدن پوشش گیاهى، با هر باران که خود از نعمت هاى بزرگ الهى است، سیل هاى ویران کننده به راه مى افتد و غیر از خسارات جانى و تأسیساتى، سالانه ٢ میلیارد متر مکعب از لایه غنى خاک کشورمان و سرمایه کشاورزى گرفتار فرسایش و روانه بحر خزر و خلیج فارس و هامون ها مى شود ؟
آیا مى دانیم با ظلمى که نسبت به ذخائر گیاهى کشور مرتکب شده ایم ، بسیارى از گونه هاى گیاهى و جانورى نادر و خاص کشورمان منقرض شده اند و دیگر قابل تجدید نیستند؟
آیا مى دانیم منبع اصلى آلودگى هوا و آب و خاک در کشور به استفاده ناشایستى برمى گردد که از طبیعت و نعمت هاى الهى مى کنیم و بویژه موجب آلودگى در اثر زباله و فاضل آب شهرى و صنعتى و پس آب سمّى کشاورزى و کودهاى شیمیایى مى شود؟
پس اى هموطن ! بیا دست به دست هم بدهیم و براى توسعه قابلیت هاى زیستى کشورمان با عزم ملى و مشارکت عمومى و نظارت همگانى ، و با بپاخاستن براى جلوگیرى از روند تخریب کنونى و با کمک به تغییر و تبدیل این وضع نامناسب، به شناسایى و احیاى منابع طبیعى و حفاظت آن و توسعه پوشش گیاهى و افزایش بهره ورى و سرعت بخشیدن به نهضت تولید این منابع و دوام عطایاى الهى و نعمت هاى او براى خودمان و نسل هاى آینده همت گماریم.

لینک کوتاه : http://mirsalim.com/SkUBx

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 20 =