سید مصطفى میرسلیم

شوراى عالى انقلاب فرهنگى در طول عمر با برکت خود ، غیر از کمک به پیشبرد امور جارى دستگاههاى علمى و فرهنگى کشور، منشأ تدوین و تصویب طرحهاى مهمى بوده است؛ بدان منظور بررسی هاى کارشناسانه اى در دبیرخانه آن شوراى عالى با همکارى دستگاههاى اجرائى و با دعوت از متخصصان و صاحب نظران انجام گرفته است که در ابتدا منجر به شناخت دقیق ابعاد مشکل یا ضعف در زمینه هاى علمى و پژوهشى و فرهنگى شده است.

 

این قدم در هر حال ارزش ذاتى دارد چون گامى است که براى شناخت درست جامعه خود و کاستیهاى آن برداشته شده است. اما دبیرخانه بدان بسنده نکرده و مبادرت ورزیده به تهیه پیشنهاد مصوبه هایى دقیق و کاربردى براى شوراى عالى انقلاب فرهنگى.

 

بررسى و تدوین پیشنهاد و سپس طى مراحل تصویب آن طرح هاى اساسى اغلب چندین ماه و گاهى بیش از یک سال وقت نیاز داشته است. با توجه به این که جلسات شوراى عالى علنى نیست، اظهار نظر اعضاء شوراى عالى خالى از شائبه هاى عوامزدگى و تأثیر گرایشهاى سیاسى ناپایدار مبرا است. مصوباتى نظیر سیاستهاى فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، طرح عفاف و حجاب، سیاستهاى علمى و پژوهشى و فناورى، مهندسى فرهنگى و نقشه راه علمى کشور از آن جمله است.

 

امروز فرصت آن فرارسیده است که شوراى عالى به بررسى و ارزیابى کمّى و کیفى اجراى آن مصوبات بپردازد. متأسفانه در مقام عمل دستگاههاى اجرایى نتوانسته اند خود را براى اجراى کامل مصوبات تطبیق دهند و آن مصوبات مفید را در برنامه هاى خود منظور کنند و راه کار هاى عملیاتى مناسب را براى آنها اتخاذ کنند. به نظر مى رسد آسیب شناسى عدم اجرا یا اجراى ناقص آن مصوبات باید در دستور کار دبیرخانه شوراى عالى قرارگیرد.

 

ان شاءالله از چنان اقدام نظارتى که برازنده شوراى عالى است ، دلائل ضعف در اجرا یا توقف مصوبه مشخص گردد و براى اصلاح فرآیند اجراى مصوبات شوراى عالى نیز تدبیر مناسبى اندیشیده شود.

لینک کوتاه : http://mirsalim.com/MF4AA

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =